parafie Wileńszczyzny

Zmiany księży w parafiach Wileńszczyzny

Zmiany księży w parafiach Wileńszczyzny

O. Marek Dettlaff został ojcem duchownym w seminarium św. Józefa, będzie także pełnił swoje dotychczasowe obowiązki. Z obowiązków rektora seminarium duchownego został zwolniony ks. dr. Hans Friedrich Fischer, który będzie odtąd rezydentem w Parafii Odnalezienia Krzyża Świętego w Wilnie (Kalwaria Wileńska). Rektorem seminarium został ks. Andrzej Szuszkiewicz, dotychczasowy prorektor. O zmianach w parafiach Wileńszczyzny poinformowała dzisiaj Kuria Wileńska.