państwa bałtyckie

Kuzborska: Prawa mniejszości narodowych w państwach bałtyckich 1918-1940

Kuzborska: Prawa mniejszości narodowych w państwach bałtyckich 1918-1940

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie trwa V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Wykład Dr Elżbieta Kuzborska, członkini zarządu SNPL, w swoim wystąpieniu pt. ,,Ochrona mniejszości narodowych w państwach bałtyckich w okresie międzywojennym i współcześnie” poruszyła politykę mniejszościową na Litwie, Łotwie i w Estonii w latach 1918-1940.