Oświata

Palewicz: Oświata jest priorytetem naszej działalności

Palewicz: Oświata jest priorytetem naszej działalności

Jednogłośnie podejmujemy decyzje w sprawie przeznaczenia określonej puli środków na oświatę i szkolnictwo – w rozmowie z zw.lt powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, komentując tegoroczny budżet samorządu.

Dyrektorka Szkoły na Lipówce: U nas Polacy i Rosjanie są zżyci ze sobą

Dyrektorka Szkoły na Lipówce: U nas Polacy i Rosjanie są zżyci ze sobą

„Zauważyłam nawet, że rodzice są coraz bardziej tolerancyjni: kiedyś zdarzało się, że niektórzy rodzice podczas występów uczniów z innym językiem nauczania opuszczali salę“ – powiedziała Helena Gasperska, dyrektorka polsko-rosyjskiej Szkoły na Lipówce. W przyszłym roku szkoła zostanie połączona ze szkołą Senamiesčio z rosyjskim językiem wykładowym, ponieważ obie placówki borykają się z problemem zmniejszającej się liczby uczniów. Reorganizacji sprzeciwia się szkoła Senamiesčio.