odznaczenie sejmu

Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy