odznaczenie sejmu

Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy

Nikžentaitis odznaczony przez Sejm Litwy

Prof. Alvydas Nikžentaitis, prezes zarządu Forum Współpracy Litwy i Polski im. J. Giedroycia, starszy pracownik naukowy Instytutu Historii Litwy, z okazji stulecia państwa litewskiego zostanie odznaczony przez zarząd Sejmu. Historyk zostanie uhonorowany za badania nad tożsamością Litwinów w średniowieczu oraz za rozwój dobrych relacji z sąsiednimi krajami.