Nowa Wilejka

Socjaldemokraci przeciwko lituanizacji nazwisk powstańców styczniowych

Socjaldemokraci przeciwko lituanizacji nazwisk powstańców styczniowych

Spod obrad stołecznej Rady wycofano dzisiaj (9 stycznia) projekt uchwały o nadaniu bezimiennym ulicom Wilna patronów – uczestników powstania styczniowego, ponieważ pierwotnie część nazwisk miała być podana lituanizacji. Jednym z inicjatorów wycofania projektu była frakcja socjaldemokratyczna w mieście Wilnie.

Ks. Wojciech Górlicki pożegnał się z parafią w Nowej Wilejce

Ks. Wojciech Górlicki pożegnał się z parafią w Nowej Wilejce

W kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce ks. Wojciech Górlicki pożegnał się z parafią. Duchowny wraz z wikariuszem parafii ks. Petrasem Tarvydasem został przeniesiony do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu, gdzie również będzie sprawował funkcję proboszcza. Nowym proboszczem w Nowej Wilejce został ks. Eduardas Kirstukas. Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę świętą, na której był obecny rektor seminarium wileńskiego ks. dr Hans Friedrich Fischen, rzesze wiernych, w tym goście z Polski. Ks. Górlicki był proboszczem parafii w Nowej Wilejce od 2003 roku, a w 2014 r. został dziekanem nowowilejskiego dekanatu. Chociaż od kilkunastu lat ksiądz przebywa na Litwie, urodził się w 1965 r. w Szydłowcu pod Radomiem, gdzie ukończył seminarium i tam otrzymał święcenia kapłańskie.