Nowa Wilejka

Dar Jesieni – Festyn Rodzinny w Nowej Wilejce

Dar Jesieni – Festyn Rodzinny w Nowej Wilejce

Uroczystą mszą świętą w kościele Św. Kazimierza rozpoczął się w niedzielę (24 września) Festyn Rodzinny w Nowej Wilejce „Dar Jesieni”. Po mszy impreza przeniosła się do świetlicy „Dom, który czeka”. Program przygotowały społeczności szkolne z Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, szkoły „Zielone Wzgórze” oraz uczniowie z Mościszek, Ławaraszek i przedszkola „Kasztan” z Wilna. Organizatorami święta były Świetlica „Dom, który czeka…”, Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego.Projekt został dofinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Ks. Wojciech Górlicki pożegnał się z parafią w Nowej Wilejce

Ks. Wojciech Górlicki pożegnał się z parafią w Nowej Wilejce

W kościele pw. Matki Bożej Królowej Pokoju w Nowej Wilejce ks. Wojciech Górlicki pożegnał się z parafią. Duchowny wraz z wikariuszem parafii ks. Petrasem Tarvydasem został przeniesiony do parafii św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu, gdzie również będzie sprawował funkcję proboszcza. Nowym proboszczem w Nowej Wilejce został ks. Eduardas Kirstukas. Z tej okazji odprawiono uroczystą mszę świętą, na której był obecny rektor seminarium wileńskiego ks. dr Hans Friedrich Fischen, rzesze wiernych, w tym goście z Polski. Ks. Górlicki był proboszczem parafii w Nowej Wilejce od 2003 roku, a w 2014 r. został dziekanem nowowilejskiego dekanatu. Chociaż od kilkunastu lat ksiądz przebywa na Litwie, urodził się w 1965 r. w Szydłowcu pod Radomiem, gdzie ukończył seminarium i tam otrzymał święcenia kapłańskie.