Niepodległość

Polacy za niepodległą…Litwą! Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego

Polacy za niepodległą…Litwą! Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego

W stulecie proklamowania niepodległości Litwy przez Tarybę (Litewską Radę Państwową) a także z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP na Litwie oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie zapraszają na prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęconą udziałowi Polaków w tworzeniu niepodległego państwa litewskiego w 1918 roku.

Zagrożona niepodległość

Zagrożona niepodległość

Z okazji dwudziestosześciolecia niepodległości Litwy z sygnatariuszem Aktu Przywócenia Niepodległości i prezesem jedynej polskojęzycznej rozgłośni na Litwie Czesławem Okińczycem rozmawia Zbigniew Rokita.