Narodowe Centrum Egzaminacyjne

Vingelienė: Samo zmniejszenie ulg nie mogło wpłynąć na wynik egzaminu z litewskiego

Vingelienė: Samo zmniejszenie ulg nie mogło wpłynąć na wynik egzaminu z litewskiego

Trzeba wszystko wyjaśnić szczegółowo, pierwsze spojrzenie pozwala jednak skonstatować, że zmienił się kontyngent uczniów, którzy podeszli do egzaminu. Statystyka wskazuje, że najczęściej nie zdają egzaminu uczniowie, których ocena w półroczu wyniosła mniej niż 6. W tym roku uczniów zdających egzamin państwowy, którzy w pierwszym półroczu mieli wynik 2-6 było o 10 proc. więcej niż w roku ubiegłym w przypadku polskich szkół i o 4 proc. więcej w przypadku rosyjskich szkół. W ogólnym kontekście szkół mniejszości narodowych to daje właśnie 7 procent, które stanowiły różnicę w wynikach egzaminu z tego i ubiegłego roku” – mówi Saulė Vingelienė, dyrektor Narodowego Centrum Egzaminacyjnego. W tym roku duże zaniepokojenie wywołały wyniki państwowych egzaminów maturalnych z języka litewskiego, które są o wiele gorsze niż w roku ubiegłym. W szkołach mniejszości narodowych odnotowano spadek z 87,87 proc. do 80,74 proc.