Mniejszości narodowe

Mniejszości narodowe na rynku pracy

Mniejszości narodowe na rynku pracy

Od kilku miesięcy Departament Mniejszości Narodowych realizuje projekt „Utwierdzanie przedstawicieli mniejszości narodowych na rynku pracy”. Projekt ma charakter monitoringowy i szkoleniowy.

Radczenko: Przełom bez przełomu

Radczenko: Przełom bez przełomu

Kropla drąży kamień. Przed dwoma laty sformułowałem trzy warunki, których spełnienie pozwoliłoby litewskim partiom ogólnokrajowym powalczyć z AWPL o głosy przedstawicieli mniejszości narodowych: 1) wciągnięcie przedstawicieli mniejszości narodowych na listy wyborcze (na miejsca dające realną szansę na zdobycie mandatu); 2) stworzenie oferty programowej skierowanej do mniejszości narodowych; 3) praktyczna realizacja tych przedwyborczych obietnic. W tym roku Polaków na listach wyborczych partii ogólnokrajowych jest chyba nawet mniej niż przed 4 laty (u socjaldemokratów, liberałów i Partii Pracy – po dwóch, u paksistów – 3, u zielonych chłopów – 1 i zero u konserwatystów). Z realizacją postulatów mniejszości narodowych również jest cienko.