Mniejszości narodowe

Konferencja EFHR: W zakresie praw mniejszości nic się nie zmieniło

Konferencja EFHR: W zakresie praw mniejszości nic się nie zmieniło

„Żadne istotne zmiany w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych nie nastąpiły, nie wszystkie rekomendacje organizacji międzynarodowych zostały wcielone w życie” – powiedziała na początku konferencji poświęconej prawom mniejszości narodowych na Litwie Krystyna Wojciukiewicz z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzisiaj w Wilnie naukowcy i eksperci z Litwy, Polski i innych krajów europejskich dyskutują na temat „Prawa mniejszości narodowych w świetle litewskiego prawa a prawo międzynarodowe i oczekiwania mniejszości narodowych”.

Radczenko: Przełom bez przełomu

Radczenko: Przełom bez przełomu

Kropla drąży kamień. Przed dwoma laty sformułowałem trzy warunki, których spełnienie pozwoliłoby litewskim partiom ogólnokrajowym powalczyć z AWPL o głosy przedstawicieli mniejszości narodowych: 1) wciągnięcie przedstawicieli mniejszości narodowych na listy wyborcze (na miejsca dające realną szansę na zdobycie mandatu); 2) stworzenie oferty programowej skierowanej do mniejszości narodowych; 3) praktyczna realizacja tych przedwyborczych obietnic. W tym roku Polaków na listach wyborczych partii ogólnokrajowych jest chyba nawet mniej niż przed 4 laty (u socjaldemokratów, liberałów i Partii Pracy – po dwóch, u paksistów – 3, u zielonych chłopów – 1 i zero u konserwatystów). Z realizacją postulatów mniejszości narodowych również jest cienko.

O roli mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa narodowego – konferencja w Wilnie

O roli mniejszości narodowych dla bezpieczeństwa narodowego – konferencja w Wilnie

28-30 kwietnia 2016 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja pt. „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”. Organizatorami są: Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL), Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku (Filia UwB w Wilnie) i Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (APS).