Mniejszości narodowe

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych w Zujunach

Szkolenie na temat praw mniejszości narodowych w Zujunach

28 sierpnia br. przedstawiciele Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) Leszek Jankowski i Maciej Grześkowiak przeprowadzili szkolenia dla pracowników starostwa Zujun oraz mieszkańców wsi na temat praw mniejszości narodowym na gruncie prawa międzynarodowego, litewskiego oraz porównali sytuację ochrony mniejszości narodowych w Polsce i na Litwie.

Konferencja EFHR: W zakresie praw mniejszości nic się nie zmieniło

Konferencja EFHR: W zakresie praw mniejszości nic się nie zmieniło

„Żadne istotne zmiany w zakresie ochrony praw mniejszości narodowych nie nastąpiły, nie wszystkie rekomendacje organizacji międzynarodowych zostały wcielone w życie” – powiedziała na początku konferencji poświęconej prawom mniejszości narodowych na Litwie Krystyna Wojciukiewicz z Europejskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzisiaj w Wilnie naukowcy i eksperci z Litwy, Polski i innych krajów europejskich dyskutują na temat „Prawa mniejszości narodowych w świetle litewskiego prawa a prawo międzynarodowe i oczekiwania mniejszości narodowych”.

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

Konferencja o mniejszościach narodowych: Problemy nabrzmiewają, trzeba rozwiązań

W Wilnie rozpoczęła się konferencja „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku. W ciągu trzech dni przedstawiciele ośrodków akademickich z Litwy i Polski będą dyskutowali o roli mniejszości narodowych w kontekście bezpieczeństwa narodowego w różnych odsłonach – politycznej, gospodarczej, historycznej, socjalnej, kulturowej.