Mieczysław Borusewicz

Mieczysław Borusewicz: Takiej demokracji już nie ma

Mieczysław Borusewicz: Takiej demokracji już nie ma

Nie chcę się chwalić, ale nie wykorzystałem 511 dni urlopu – mówi w rozmowie z zw.lt Mieczysław Borusewicz, który przez 27 lat rządził Niemenczynem. Początkowo, jako mer, a później starosta. „ Dzisiaj starosta jest „przywożony w worku”, jak za starych sowieckich czasów” – ubolewa polityk i samorządowiec.