Mejszagoła

Ks. Korycki z Korwia. Wielki w swej skromności

Ks. Korycki z Korwia. Wielki w swej skromności

Ks. Jan Korycki z Korwia nie jest tak znany na Wileńszczyźnie, jak ks. prałat Józef Obrembski z Mejszagoły, ale w ciągu kilkunastu lat dzielił z parafianami dolę i niedolę pod okupacją niemiecką, a później sowiecką.