Matura

Obowiązkowy egzamin z historii – najwcześniej za dwa lata

Obowiązkowy egzamin z historii – najwcześniej za dwa lata

Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu rozważa wprowadzenie obowiązkowego egzaminu państwowego z historii. Nauczyciele i uczniowie obawiają się, że zwiększy to ich obciążenie, przedstawiciele uniwersytetów oceniają, że im więcej egzaminów obowiązkowych, tym trudniej jest dostać się na studia. Zwolennicy zmian mówią z kolei, że wiedza z historii zwiększa patriotyczne nastawienie młodzieży.

W Polsce maturę zdało 79,5 proc. tegorocznych absolwentów

W Polsce maturę zdało 79,5 proc. tegorocznych absolwentów

Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,5 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 15 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu; pozostali (5,5 proc.) dopiero za rok – to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.