Marcin Łapczyński

Marcin Łapczyński: Moje Wilno to…

Marcin Łapczyński: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w kolejnej części projektu „Moje Wilno to…” opowiada dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Choć nie jest rodowitym wilnianinem, jest z tym miastem blisko związany. Ciągle odkrywa Wilno, a dzisiaj opowie o miejscu, gdzie aleja Giedymina przecina się z ulicą Jakszto i Stulginskio. Miejsce to w niezwykły sposób pokazuje cztery epoki w historii miasta. W projekcie „Moje Wilno to…” wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto – jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.

Wystawa o Wrocławiu w centrum Wilna

Wystawa o Wrocławiu w centrum Wilna

Zapraszamy do obejrzenia kilkunastu bardzo pięknych zdjęć przedstawiających Wrocław – na wystawę „Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016”, którą będzie można obejrzeć w Wilnie w dniach 10-31 maja, zaprasza dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński.