Marcin Łapczyński

Tomas Venclova otrzymał tytuł doktora  honoris causa

Tomas Venclova otrzymał tytuł doktora honoris causa

Tomas Venclova otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na Litwie ambasador Urszula Doroszewska oraz dyrektor instytutu Polskiego Marcin Łapczyński. W tym roku Tomas Venclova obchodzi 80. urodziny. Znany litewski poeta, eseista i tłumacz urodził się w Kłajpedzie w roku 1937 roku. Od młodości związany z litewską i rosyjską opozycją antykomunistyczną.  W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka.  W 1977 r. wyemigrował do USA, gdzie zaprzyjaźnił się z Czesławem Miłoszem. Tłumaczył polską poezję Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską na język litewski. Mieszka teraz w New Haven, Wilnie i Krakowie.

Marcin Łapczyński: Moje Wilno to…

Marcin Łapczyński: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w kolejnej części projektu „Moje Wilno to…” opowiada dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński. Choć nie jest rodowitym wilnianinem, jest z tym miastem blisko związany. Ciągle odkrywa Wilno, a dzisiaj opowie o miejscu, gdzie aleja Giedymina przecina się z ulicą Jakszto i Stulginskio. Miejsce to w niezwykły sposób pokazuje cztery epoki w historii miasta. W projekcie „Moje Wilno to…” wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto – jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.