Łukaszenka

Łukaszenka w orędziu o UE, USA i wojskach NATO w Polsce

Łukaszenka w orędziu o UE, USA i wojskach NATO w Polsce

O groźbie nowej konfrontacji między blokami na świecie, potrzebie rozwijania stosunków z UE i USA, wojskach NATO w Polsce i problemach z reformowaniem gospodarki mówił w piątek prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka w dorocznym orędziu do narodu i parlamentu.