Litwini

Litwini zaczęli oszczędzać?

Litwini zaczęli oszczędzać?

Z najnowszych badań SEB Banku wynika, że w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się liczba mieszkańców skłonnych do oszczędności.

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: My Litwini, będąc dobrymi Polakami

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: My Litwini, będąc dobrymi Polakami

Valdas Rakutis, dyrektor muzeum Park Twierdza Kowieńska: Pod koniec XVII w. przyjęto ustawę, która zrównała w prawach szlachtę Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zatwierdziła również język polski jako język urzędowy WKL. To zbiegło się w czasie z rządami Wettinów w trakcie których Litwa zeszła na dalszy plan, a większą rolę zaczęła odgrywać Saksonia. W tamtym czasie Litwinami byli przedstawiciele szlachty, którzy na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego posiadali majątki. Odrodzenie litewskości de facto rozpoczęło się od badań nad znikającym językiem litewskim. Nie patrząc na to, w XIX w., Litwa i Wilno były uważane za ostoję polskości.

Litwini niezadowoleni z euro

Litwini niezadowoleni z euro

Prawie połowa Litwinów (46 proc.) jest niezadowolona z euro jako waluty narodowej. Zdaniem ekspertów wpływ na taką ocenę miał głównie wzrost cen na towary i usługi, o co mieszkańcy oskarżają właśnie wprowadzenie europejskiej waluty.