Litwini

PKD: Modele polskości na Litwie oczami Litwinów

PKD: Modele polskości na Litwie oczami Litwinów

Jakie modele polskości funkcjonują we współczesnej Litwie oraz jaki jest stosunek polskiej mniejszości wobec państwa litewskiego – te zagadnienia zostały poruszone na nieformalnym spotkaniu Polskiego Klubu Dyskusyjnego, które odbyło się w piątek (7 października) w Litewskiej Katolickiej Akademii Nauk.