Litwini

Litwini jako najwięksi fani UE

Litwini jako najwięksi fani UE

Litwini to najwięksi euroentuzjaści w Unii Europejskiej. Najgorzej wspólnotę oceniają Grecy – wynika z najnowszych danych Eurobarometru.

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Konflikty i stereotypy. Nowi Polacy i Litwini

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Konflikty i stereotypy. Nowi Polacy i Litwini

Alvydas Nikžentaitis: Gdyby nie powstały współczesne narody, to być może Litwini z Polakami nadal żyli w zgodzie, ale raczej nie byłoby narodu mówiącego po litewsku. Na Litwie być może powstałaby „mała Polska”. W trakcie kształtowania się współczesnych narodów naturalnie powstał konflikt polsko-litewski. Równolegle zachodziły zmiany socjalne. Rozwój kapitalizmu zmniejszył wpływ szlachty i dał większe możliwości chłopom, którzy zaczęli szukać własnej tożsamości.