Litwa

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Krajowcy. Między młotem a kowadłem

Litwa-Polska. Geneza konfliktu: Krajowcy. Między młotem a kowadłem

Definicja krajowości zakładała patriotyzm krajowy. Krajem nazywano ziemie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli obecną Litwę, Białoruś, Ukrainę. Ruch krajowców nie był ruchem jednolitym i generalnie był zwalczany zarówno w Polsce oraz na Litwie. Oba kraje wówczas budowały państwa etniczne.