Łapczyński

Polscy dyplomaci odwiedzili Dom Sugihary w Kownie

Polscy dyplomaci odwiedzili Dom Sugihary w Kownie

21 czerwca chargé d’affaires ambasady RP Maria Ślebioda i dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński odwiedzili Dom Sugihary w Kownie, gdzie spotkali się z jego dyrekcją oraz pracownikami.

Łapczyński: Plany renowacji kaplicy Ostrobramskiej wywołały duży niepokój w Polsce

Łapczyński: Plany renowacji kaplicy Ostrobramskiej wywołały duży niepokój w Polsce

Renowacja kaplicy Ostrobramskiej, konserwacja wileńskich kościołów, godne upamiętnię powstańców styczniowych pochowanych na Górze Giedymina – zdaniem dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie to będą podstawowe tematy spotkań polsko-litewskiej grupy eksperckiej do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego, które odbędą się w dniach 16 – 19 maja w Wilnie.