Krzysztof Buchowski

„Bez emocji” o roku 1938: Historycy z Litwy i Polski dekonstruują tematy tabu

„Bez emocji” o roku 1938: Historycy z Litwy i Polski dekonstruują tematy tabu

Rozmawiać z dystansem o tych kartach historii polsko-litewskiej, które do tej pory były tematem tabu? Można – historycy obu krajów dowiedli tego już przed rokiem, kiedy na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie dyskutowali „Bez emocji” o Józefie Piłsudskim. W tym roku Instytut zaproponował kontynuację projektu w nieco innej formie – w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa odbył się panel dyskusyjny z udziałem historyków polskich i litewskich, poświęcony 80. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych, i poprzedzającym je dwudziestu latom konfliktu Polski i Litwy. Moderatorami dyskusji byli przedstawiciele młodej generacji historyków i politologów – Dominik Wilczewski i Simonas Jazavita, którzy przygotowali także wystawę odpowiadającą tematowi debaty.