Krystyna Rutkowska

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Spowiednica”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Spowiednica”

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. W dzisiejszym odcinku prof. dr Krystyna Rutkowska omówiła znaczenie i używanie słowa ,,spowiednica”.

Rutkowska: Lituanizmy przenikają do polszczyzny ogólnej

Rutkowska: Lituanizmy przenikają do polszczyzny ogólnej

Słowo ,,dryblas” jest lituanizmem, które w XIX wieku za sprawą Jana Karłowicza trafiło do słownika polszczyzny ogólnej – w rozmowie z zw.lt o przenikaniu lituanizmów do języka polskiego powiedziała językoznawczyni dr doc. Krystyna Rutkowska.

Rutkowska o języku polskim na Litwie: Kiedyś kumpiak, dzisiaj seniūnija

Rutkowska o języku polskim na Litwie: Kiedyś kumpiak, dzisiaj seniūnija

Dzisiaj mamy najnowszą warstwę lituanizmów, które dotyczą życia społecznego, czyli np. nazwy urzędów, środków płatniczych itd. Bo jeżeli kiedyś środkiem płatniczym był ,,kumpiak” czy ,,polcy słoniny”, to dzisiaj idziemy do ,,seniūniji”, żeby wypełnić ,,raštas”, zapłacić ,,mokeščiai” – w rozmowie z zw.lt mówi doc. dr Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego, która od początku lat 90-tych bada gwary polskie na Litwie.