Kresy

Rok Pamięci o Wilnie w Gdańsku

Rok Pamięci o Wilnie w Gdańsku

Rok 2015 będzie w Gdańsku Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do naszego miasta z dawnych kresów wschodnich Polski. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni na styczniowej sesji Rady Miasta, napisano na stronie miasta gdansk.pl.