Konserwatyści

Konserwatyści: Powinien powstać fundusz do walki z zacofaniem Wileńszczyzny

Konserwatyści: Powinien powstać fundusz do walki z zacofaniem Wileńszczyzny

„Poprzez utworzenie Funduszu, chcemy również zmniejszyć wpływ samorządu na region. Władza w regionie Litwy południowo-wschodniej znajduje się praktycznie w jednych rękach, tzn. w rękach partii kierowanej przez szanownego Waldemara Tomaszewskiego (red. AWPL-ZChR). Wszystkie rozwiązania finansowe są praktycznie w jednych rękach, dlatego mieszkańcy regionu są niemalże zakładnikami, zależnymi od jednego cara” – powiedział jeden z inicjatorów projektu konserwatysta Laurynas Kasčiūnas.