Konferencja

Trzydziestolecie dyplomacji polsko-litewskiej: Rzesze ludzi pracowały, żeby nas skłócić

Trzydziestolecie dyplomacji polsko-litewskiej: Rzesze ludzi pracowały, żeby nas skłócić

„Obecnie jest najlepszy okres relacji polsko-litewskich. Zmieniło się pewne przekonanie, że o niektórych rzeczach nie rozmawiamy. Na Litwie nastąpiła zmiana myślenia na rzecz większej życzliwości wobec Polski i zrozumienia naszych wzajemnych stosunków na poziomie takiej powszechnej refleksji” – mówiła ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska podczas konferencji „Trzy dziesięciolecia wolności: dyplomaci i trudne sąsiedztwo”. W Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa spotkali się byli i obecni ambasadorowie Polski i Litwy, którzy byli nie tylko świadkami, lecz także czynnymi uczestnikami zawiązywania się nowych relacji obu krajów.