Konferencja

Jan Skłodowski: W ówczesnej Polsce Stanisław Narutowicz nie czułby się u siebie

Jan Skłodowski: W ówczesnej Polsce Stanisław Narutowicz nie czułby się u siebie

Stanisław Narutowicz zareagował z wielką rozpaczą i niedowierzaniem, kiedy się dowiedział o tragicznej śmierci brata. Powiedział wtedy: I cóż oni tobie zrobili? „Oni” to znaczy narodowcy, nacjonaliści – powiedział w rozmowie z zw.lt znany polski historyk Jan Skłodowski, który był jednym z inicjatorów konferencji  „Synowie Ziemi Żmudzkiej Bracia Narutowiczowie: Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy Stanisław Narutowicz i pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz” w Telszach zorganizowanej przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Trzydziestolecie dyplomacji polsko-litewskiej: Rzesze ludzi pracowały, żeby nas skłócić

Trzydziestolecie dyplomacji polsko-litewskiej: Rzesze ludzi pracowały, żeby nas skłócić

„Obecnie jest najlepszy okres relacji polsko-litewskich. Zmieniło się pewne przekonanie, że o niektórych rzeczach nie rozmawiamy. Na Litwie nastąpiła zmiana myślenia na rzecz większej życzliwości wobec Polski i zrozumienia naszych wzajemnych stosunków na poziomie takiej powszechnej refleksji” – mówiła ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska podczas konferencji „Trzy dziesięciolecia wolności: dyplomaci i trudne sąsiedztwo”. W Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa spotkali się byli i obecni ambasadorowie Polski i Litwy, którzy byli nie tylko świadkami, lecz także czynnymi uczestnikami zawiązywania się nowych relacji obu krajów.