Józef Piłsudski

Politycy i naukowcy: Czy Litwa odzyskuje Piłsudskiego?

Politycy i naukowcy: Czy Litwa odzyskuje Piłsudskiego?

W Wilnie zakończyła się dwudniowa konferencja „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie na Litwie, które zgromadziło wybitnych historyków, dziennikarzy, publicystów z Polski i Litwy. Duże było zainteresowanie publiczności – niemal podczas całej konferencji sala była pełna, co, jak przyznają sami historycy, nie jest typowe dla imprez naukowych. Dla Polaków Piłsudski jest bohaterem – to fakt właściwie niezaprzeczalny. A dla Litwinów? Czy potrafią dostrzec różne strony jego osobowości i jego działania, przejść do porządku dziennego nad kwestią Wilna i w pełni docenić, że Marszałek był synem ziemi litewskiej? Podczas konferencji zapytaliśmy o to litewskich polityków, politologów i historyków.

Na Litwie łagodnieje ocena postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

Na Litwie łagodnieje ocena postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

Ocena postaci Józefa Piłsudskiego, przez wiele lat na Litwie stereotypowo kojarzona z wszelkim złem i zagrożeniem dla litewskości, ostatnio łagodnieje. Piłsudski zaczyna być postrzegany nie tylko przez pryzmat zajęcia Wilna, ale też przez fakt wstrzymania inwazji bolszewickiej.

Wieczór pamięci Marszałka – z muzyką i poezją

Wieczór pamięci Marszałka – z muzyką i poezją

„Wieczór Pamięci Marszałka Ziuka”, na który zaprosiło Polskie Studio Teatralne, przyciągnął liczne grono wilnian. Widzowie zobaczyli spektakl poezji i piosenki, oparty na wierszach i wspomnieniach Kazimiery Iłłakowiczówny – polskiej poetki z Wilna, sekretarki Józefa Piłsudskiego oraz na tekstach samego Marszałka. „Przygotowanie tego spektaklu dla całego mojego zespołu było bardzo ważne. Ten rok ogłoszony jest rokiem Józefa Piłsudskiego, toteż mam nadzieję, że było to dopiero pierwsze spotkanie z wielu” – powiedziała kierownik artystyczna teatru Lilia Kiejzik.