Józef Piłsudski

83 lata temu zmarł marszałek Józef Piłsudski

83 lata temu zmarł marszałek Józef Piłsudski

12 maja 1935 r. w Belwederze o godz. 20.45 zmarł marszałek Józef Piłsudski. W czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu prezydent Ignacy Mościcki mówił: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroń jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”.

Politycy i naukowcy: Czy Litwa odzyskuje Piłsudskiego?

Politycy i naukowcy: Czy Litwa odzyskuje Piłsudskiego?

W Wilnie zakończyła się dwudniowa konferencja „Bez emocji. Polsko-litewski dialog o Józefie Piłsudskim”. Było to pierwsze tego rodzaju wydarzenie na Litwie, które zgromadziło wybitnych historyków, dziennikarzy, publicystów z Polski i Litwy. Duże było zainteresowanie publiczności – niemal podczas całej konferencji sala była pełna, co, jak przyznają sami historycy, nie jest typowe dla imprez naukowych. Dla Polaków Piłsudski jest bohaterem – to fakt właściwie niezaprzeczalny. A dla Litwinów? Czy potrafią dostrzec różne strony jego osobowości i jego działania, przejść do porządku dziennego nad kwestią Wilna i w pełni docenić, że Marszałek był synem ziemi litewskiej? Podczas konferencji zapytaliśmy o to litewskich polityków, politologów i historyków.

Bez emocji o Piłsudskim: Historykom dyskutować łatwo, czas na polityków i społeczeństwo

Bez emocji o Piłsudskim: Historykom dyskutować łatwo, czas na polityków i społeczeństwo

Dyskusja na temat „Czy jest możliwy polsko-litewski dialog na temat Piłsudskiego” zwieńczyła dwudniową konferencję poświęconą Józefowi Piłsudskiemu. Przez dwa dni dwudziestu czterech wybitnych historyków, dziennikarzy, politologów z Polski i Litwy rozmawiało o jednej z najbardziej kontrowersyjnych postaci w relacjach polsko-litewskich. Podsumowująca dyskusja stała się nie tylko platformą końcowej wymiany zdań, lecz także prowokacji intelektualnych.