Jarosław Wołkonowski

Prof. Wołkonowski: Maturzyści szkół polskich zdobywają mniej „koszyków studenta”

Prof. Wołkonowski: Maturzyści szkół polskich zdobywają mniej „koszyków studenta”

Na Litwie istnieje sieć polskojęzycznych szkół państwowych, składająca się z 40 gimnazjów i szkół średnich, w których corocznie w latach 2010-2017 składało maturę około 1000 maturzystów. Celem artykułu jest zbadanie poziomu wstąpienia na wyższe studia na Litwie maturzystów polskojęzycznych gimnazjów za pośrednictwem „koszyka studenta” w porównaniu do średniej krajowej. Ten nowy model szkolnictwa wyższego na Litwie wprowadzony został w 2009 roku. W artykule za pomocą danych z ogólnokrajowego systemu rekrutacji zostanie przedstawiony nie tylko poziom polskojęzycznego szkolnictwa na Litwie w porównaniu do średniej krajowej, ale i poziom gimnazjów polskojęzycznych.

Jarosław Wołkonowski: Czasy negatywnych stereotypów UwB ma już za sobą

Jarosław Wołkonowski: Czasy negatywnych stereotypów UwB ma już za sobą

„Strona litewska zobaczyła, że mimo, iż mamy studia w języku polskim, to jesteśmy taką samą uczelnią litewską jak i inne. Zaczynają rozumieć sens naszej misji – kształcimy obywateli Litwy” – mówi w rozmowie z zw.lt dr hab. Jarosław Wołkonowski, dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku, który kończy właśnie swoją drugą kadencję. Od września stanowisko dziekana obejmie dr hab. Mieczysława Zdanowicz.

Dyplomatorium UwB: Radość ze studiowania w języku ojczystym

Dyplomatorium UwB: Radość ze studiowania w języku ojczystym

512 absolwentów z dyplomem licencjata i 14 ze stopniem magistra. To jest nasz dorobek dziewięciu lat pracy – podczas uroczystości wręczania dyplomów powiedział dziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego wileńskiej filii Uniwersytetu w Białymstoku dr hab. Jarosław Wołkonowski.

Wołkonowski: To nie jest ranking, a jakieś partactwo

Wołkonowski: To nie jest ranking, a jakieś partactwo

W piśmie ‘’Reitingai’’ ukazał się ranking uczelni wyższych na Litwie. Spośród wszystkich uczelni wyższych w kraju kierunek informatyki Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie znalazł się na 9 miejscu, ekonomii na 11.