Jarosław Szarek

Szarek: Działalność IPN jest skierowana także do Polaków na Litwie

Szarek: Działalność IPN jest skierowana także do Polaków na Litwie

„Instytut Pamięci Narodowej nie ogranicza swojej działalności tylko do Polaków, którzy żyją na geograficznym obszarze politycznych granic Polski, ale również pamięta o swoich rodakach, szczególnie na tych ziemiach, które są tak nieodłącznie związane z historią Polski” – mówi prezes IPN dr Jarosław Szarek.