IPN

Prezentacja książki „Wszystko marność oprócz kochania Boga”

Prezentacja książki „Wszystko marność oprócz kochania Boga”

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie mają zaszczyt zaprosić na promocję książki pod redakcją Ilony Lewandowskiej „Wszystko marność oprócz kochania Boga”. Siostry od aniołów w sowieckich więzieniach i łagrach.