hołd

Litwini oddadzą hołd marszałkowi Piłsudskiemu na Rossie

Litwini oddadzą hołd marszałkowi Piłsudskiemu na Rossie

Cud nad Wisłą nie tylko uratował Polskę przed bolszewikami, ale również Litwę – sądzi znany litewski dziennikarz i antropolog kultury Virginijus Savukynas, który zainicjował akcję złożenia hołdu (15 sierpnia) Józefowi Piłsudskiemu również przez Litwinów.