Głosowanie

AWPL-ZChR przeciwko nowelizacji Kodeksu Pracy

AWPL-ZChR przeciwko nowelizacji Kodeksu Pracy

Sejm większością poparł artykuły projektu nowego Kodeksu Pracy, uzgodnione z Radą Trójstronną. Za opowiedziało się 71 posłów, przeciwko – 4 (członkowie frakcji AWPL-ZChR), 25 powstrzymało się od głosu.

Mieszkańcy Litwy rezygnują z wyborów

Mieszkańcy Litwy rezygnują z wyborów

Z roku na roku coraz mniej mieszkańców Litwy uczestniczy w wyborach, podało lrt.lt. Największą aktywnością wyborczą mieszkańcy Litwy wykazali się w 1992 roku. W pierwszych wyborach do Sejmu uczestniczyło 75,3 proc. mieszkańców.