gimnazjum

Akredytacja 2 szkół polskich: Większe możliwości edukacji w stolicy

Akredytacja 2 szkół polskich: Większe możliwości edukacji w stolicy

Dwie stołeczne szkoły nabyły prawo do starania się o status tzw. długiego gimnazjum: Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli – o profilu humanistycznym oraz Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela – o programie kształcenia inżynieryjnego. Oba gimnazja uzyskały akredytację wraz z końcem 2016 r.