gen. Fieldorfa

66. rocznica wydania wyroku śmierci na gen. Fieldorfa „Nila”

66. rocznica wydania wyroku śmierci na gen. Fieldorfa „Nila”

16 kwietnia 1952 r. władze komunistyczne wydały wyrok śmierci na gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” – organizatora i szefa Kedywu Komendy Głównej AK, jednego z najbardziej zasłużonych żołnierzy Armii Krajowej i polskiego podziemia niepodległościowego.