elektrownia w Ostrowcu

Państwa Konwencji z Aarhus: Białoruś narusza zobowiązania

Państwa Konwencji z Aarhus: Białoruś narusza zobowiązania

Państwa Konwencji z Aarhus po raz kolejny przyznały, że budowa elektrowni atomowej w Ostrowcu narusza zasady przewidziane w tej konwencji – prawo społeczeństwa do brania udziału i wyrażania opinii w sprawach istotnych dla środowiska – poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy.