Edward Trusewicz

Mniejszości narodowe a 11 marca: Polacy

Mniejszości narodowe a 11 marca: Polacy

Z okazji Dnia Odrodzenia Niepodległości życzenia składa wiceprezes Związku Polaków na Litwie Edward Trusewicz. W naszym kraju mieszkają przedstawiciele 154 narodowości. Polacy są największą mniejszością narodową na Litwie. Polacy stanowią 6,6 proc. mieszkańców kraju.

„Wielokulturowość to nie problem państwa, a jego bogactwo”. Konferencja w Wilnie

„Wielokulturowość to nie problem państwa, a jego bogactwo”. Konferencja w Wilnie

“Dialog międzykulturowy jest nowym wektorem polityki mniejszości narodowych” – powiedział wiceminister kultury Edward Trusewicz, otwierając w Wilnie międzynarodową konferencję pt. „Różnorodność kulturowa: dzień dzisiejszy i perspektywy”, w której biorą udział naukowcy, przedstawiciele organizacji mniejszości narodowych i eksperci z Litwy, Austrii, Słowenii i Irlandii.