Dr Regina Jakubėnas

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Kocić się”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Kocić się”

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest dr Regina Jakubėnas, która omówi błędne używanie wyrazu „kocić się”.