DKP

Śpiewnik polski w „Strasznym Dworze”: Arie Moniuszki i innych kompozytorów

Śpiewnik polski w „Strasznym Dworze”: Arie Moniuszki i innych kompozytorów

Miłośnicy polskiej opery mieli prawdziwą ucztę. W niedzielę na scenie Domu Kultury Polskiej odbył się koncert inscenizowany „Śpiewnik polski w „Strasznym Dworze”. W trakcie koncertu znani i cenieni śpiewacy operowi zaśpiewali arie z opery Stanisława Moniuszki „Straszny dwór” oraz utwory innych kompozytorów. Jak podkreślali organizatorzy Spektakl „przyczynia się do kształtowania patriotycznych postaw, a także do podniesienia świadomości znaczenia i ciągłości polskiej kultury oraz do zwiększenia zainteresowania pieśnią patriotyczną i muzyką klasyczną“. Organizatorami wydarzenia były Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Fundacja Dariusza Stachury „Canto pro Classica” oraz Związek Polaków na Litwie – Oddział Wilno.

Huczne Andrzejki w DKP!

Huczne Andrzejki w DKP!

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie tradycyjnie przy suto zastawionych stołach odbyła się zabawa andrzejkowa. Gościom na żywo grał zespół Elestra, a Bożena Sokolińska z tej okazji przygotowała specjalny program artystyczny. Organizatorzy zadbali również o loterię i niespodzianki.