Dariusz Malinowski

Dariusz Malinowski: Moje Wilno to…

Dariusz Malinowski: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w kolejnej części projektu „Moje Wilno to…” opowiada dziennikarz radiowy Dariusz Malinowski. Opowie nam o pewnym ciekawym podwórku w dzielnicy Nowe Miasto. Jest to szczególnie ważne miejsce dla Malinowskiego, ponieważ tu dorastał. Dowiemy się też wielu ciekawostek o tej swoistej dzielnicy stolicy. W projekcie „Moje Wilno to…” wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto – jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.