Czesław Dawidowicz

Czesław Dawidowicz: W szkołach panuje pewna niepewność

Czesław Dawidowicz: W szkołach panuje pewna niepewność

O nieprzemyślanych reformach w oświacie, o jakości polskiej oświaty na Litwie, obchodach niepodległości Polski i wizycie minister edukacji narodowej RP Anny Zalewskiej – mówi dyrektor Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie Czesław Dawidowicz.

Pierwszy dzwonek w Mickiewiczówce

Pierwszy dzwonek w Mickiewiczówce

„Wybraliście drogę nieprostą, ale mam nadzieję, że po latach powiecie – dobrze, że posłaliśmy dzieci do tej szkoły” – mówił zwracając się do rodziców uczniów piątych klas Czesław Dawidowicz, dyrektor Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.