cmentarze

Cmentarze i groby polskie poza granicami Rzeczypospolitej

Cmentarze i groby polskie poza granicami Rzeczypospolitej

Dokumentowanie zabytków sztuki sepulkralnej oraz gromadzenie informacji o stanie zachowania polskich grobów i cmentarzy cywilnych, Miejsc Pamięci Narodowej, grobów i cmentarzy wojennych rozrzuconych na obszarze dawnych ziem Rzeczypospolitej i rozsianych po wszystkich kontynentach należy do ważnych działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związanych z ochroną polskiej spuścizny pozostającej poza granicami Rzeczypospolitej.

Sowiecka symbolika zniknie z cmentarzy?

Sowiecka symbolika zniknie z cmentarzy?

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem sowiecka symbolika nie może być używana w przestrzeni publicznej. Jednak w wielu litewskich miejscowościach, przy grobach radzieckich żołnierzy są gwiazdy oraz sierpy i młoty – pisze dziennik „Lietuvos žinios“.

1 listopada – dzień Wszystkich Świętych

1 listopada – dzień Wszystkich Świętych

Wszystkich Świętych to dzień, w którym wspomina się zmarłych. Święto ma wymiar powszechny, celebruje się je w każdym kościele katolickim na świecie. Na 1 listopada wyznaczył je papież Grzegorz IV w 837 roku.