Centrum Polonistyczne Uniwersytetu Wileńskiego

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Okay”

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: „Okay”

„Gramatyczne poniedziałki” powracają! Do projektu dołączyli również studenci filologii polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, którzy wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego będą omawiali najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest Aneta Savelytė, która omówi wyraz ,,okay”.

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Odkryć i zakryć

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Odkryć i zakryć

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest dr Kinga Geben, która omówi błędne używanie wyrazów „odkryć” i „zakryć”.

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Nazwiska w liczbie mnogiej

Gramatyczne poniedziałki z zw.lt: Nazwiska w liczbie mnogiej

W projekcie „Gramatyczne poniedziałki z zw.lt” wspólnie z językoznawcami z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego omawiamy najczęściej popełniane błędy językowe na Wileńszczyźnie. Dzisiejszym gościem jest dr Kinga Geben, która omówi odmianę nazwisk w liczbie mnogiej.