budżet

KE przyjęła projekt budżetu UE do 2027 r.

KE przyjęła projekt budżetu UE do 2027 r.

KE przedstawiła projekt wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro. Podziału na koperty narodowe na razie nie ma. Jest za to propozycja powiązania dostępu do funduszy z praworządnością.