Bezrobocie

Nowe możliwości na rynku pracy dla młodzieży

Nowe możliwości na rynku pracy dla młodzieży

Bezrobocie wśród osób do lat 30 jest jednym z najważniejszych problemów Unii Europejskiej. Zarówno popularne już od wielu lat wymiany studentów, jak i praktyki studenckie, dosyć intensywnie promowane przez UE, mają na celu zmniejszenie bezrobocia młodzieży.