Artur Ludkowski

Ludkowski: Utrzymanie Domu Polskiego kosztuje 800 tys. euro rocznie

Ludkowski: Utrzymanie Domu Polskiego kosztuje 800 tys. euro rocznie

„W ciągu 15 lat działalności udało się ustabilizować sytuację finansową Domu Kultury Polskiej, jesteśmy instytucją samofinansującą się, co jest bardzo ważne. Koszty utrzymania wynoszą prawie 800 tys. euro, z tego w grudniu otrzymaliśmy jedynie skromną dotację w wysokości 30 tys. złotych od Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, za co jesteśmy wdzięczni. Widać jednak, że znaczną sumę musimy wypracować sami” – mówi Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, radny miasta Wilna.

Polacy z całego świata spotkają się w Warszawie

Polacy z całego świata spotkają się w Warszawie

Grupa 170 przedstawicieli organizacji polonijnych z całego świata weźmie w środę udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą, które odbędą się w Warszawie. Litwę reprezentował będzie między innymi dyrektor Domu Polskiego w Wilnie Artur Ludkowski.