Apel marszałka

Apel  marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego do Polonii i Polaków

Apel marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego do Polonii i Polaków

W związku z nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej marszałek Senatu Stanisław Karczewski 7 lutego 2018 r. wystosował list do środowisk polonijnych i polskich za granicą, w którym zwrócił się z apelem o podejmowanie wszelkich działań mających na celu upominanie się o prawdę historyczną i obronę dobrego imienia Polski i Polaków.