Andrzej Pukszto

Na Litwie łagodnieje ocena postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

Na Litwie łagodnieje ocena postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

Ocena postaci Józefa Piłsudskiego, przez wiele lat na Litwie stereotypowo kojarzona z wszelkim złem i zagrożeniem dla litewskości, ostatnio łagodnieje. Piłsudski zaczyna być postrzegany nie tylko przez pryzmat zajęcia Wilna, ale też przez fakt wstrzymania inwazji bolszewickiej.

Eksperci o sprawozdaniu VSD: Fragment o mniejszościach podważa cały dokument

Eksperci o sprawozdaniu VSD: Fragment o mniejszościach podważa cały dokument

„Głowa państwa, przewodniczący Sejmu, premier powinni powiedzieć jasno, że nie jest to stanowisko Republiki Litewskiej, a błąd, który popełnili funkcjonariusze” – mówi publicysta, dziennikarz Rimvydas Valatka komentując fragment sprawozdania Departamentu Bezpieczeństwa Państwa i Drugiego Departamentu Służb Operacyjnych Ministerstwa Ochrony Kraju na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, dotyczący mniejszości narodowych. Autorzy raportu wskazali między innymi, że udzielenie „wyjątkowych praw” Polakom na Litwie byłoby korzystne dla Rosji w prowadzeniu tak zwanej „polityki sooteczestwiennikow”.

Pukszto: Stanowisko Polski ws. Ostrowca to ważny sygnał dla Litwy

Pukszto: Stanowisko Polski ws. Ostrowca to ważny sygnał dla Litwy

Oświadczenie przedstawiciela rządu w Warszawie, że Polska nie będzie kupowała energii elektrycznej z elektrowni atomowej w Ostrowcu, należy potraktować jako ważny sygnał dla Litwy, uważa politolog Andrzej Pukszto, kierownika Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.

Pukszto: O patelni, wicemerze i Republice Komi

Pukszto: O patelni, wicemerze i Republice Komi

16 stycznia na spotkaniu ministra spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Jana Dziedziczaka z przedstawicielami lokalnej społeczności polskiej miał dominować temat szkolnictwa i oświaty.