Andrzej Pukszto

Dyskusja w PKD:  Naród polityczny nie jest tożsamy z narodem etnicznym

Dyskusja w PKD: Naród polityczny nie jest tożsamy z narodem etnicznym

„Socjaldemokraci zaproponowali projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. Dzisiaj zabiorą głos zarówno politycy, jak i naukowcy” – dyskusję zorganizowaną przez Fundusz Otwartej Litwy i Polski Klub Dyskusyjny pt. ,,Jaka ustawa o mniejszościach narodowych jest potrzebna na Litwie” rozpoczął Andrzej Pukszto, która odbyła się we środę (7 marca).

Listy Miłosza i Giedroycia: Nie brakuje litewskich wątków

Listy Miłosza i Giedroycia: Nie brakuje litewskich wątków

Trzy tomy „Listów” Czesława Miłosza i Jerzego Giedroycia w opracowaniu prof. Marka Kornata to świadectwo epoki, kronika polskiej emigracji XX wieku, historia Polski, Litwy i całego regionu. Litewski przekład autorstwa Kazysa Uscily został zaprezentowany pierwszego dnia Międzynarodowych Wileńskich Targów Książki.

6 dzień tygodnia – 08.07.2017

6 dzień tygodnia – 08.07.2017

O tym, co wspólnego jest między wileńską Operacją „Ostra Brama” i wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa w Warszawie, czy przemówienie Trumpa na placu Krasińskich spełniło oczekiwania i co z niego wynika, czy przetrwa koalicja rządząca na Litwie i dlaczego wynik z państwowego egzaminu z języka litewskiego w szkołach polskich jest znacznie gorszy niż przed rokiem rozmawiali rozmawiali Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.