Andrzej Pukszto

Czy na Litwie możliwy jest Most-Híd? Dyskusja u socjaldemokratów

Czy na Litwie możliwy jest Most-Híd? Dyskusja u socjaldemokratów

Socjaldemokracja powinna mieć własną politykę względem mniejszości narodowych, ale na razie na Litwie taki twór jak  Most-Híd jest nie możliwy – twierdzili politolodzy podczas dyskusji zorganizowanej przez socjaldemokratów rejonu wileńskiego. Prelegentami dyskusji pt. „Socjaldemokracja na Litwie. Potrzeba lewicowej polityki” byli politolodzy Andrzej Pukszto oraz Liutauras Gudžinskas.

6 dzień tygodnia: Czy rok pracy Sejmu przyniósł jakiekolwiek efekty?

6 dzień tygodnia: Czy rok pracy Sejmu przyniósł jakiekolwiek efekty?

O tym, czy w społeczeństwie litewskim – a także polskim na Litwie – wystarczająca jest świadomość dotycząca molestowania seksualnego, czy Sejm w ciągu roku swojej pracy potrafił dokonać jakichkolwiek zmian i jak na tle pracy całego parlamentu wygląda frakcja AWPL-ZChR oraz czy przekładana z sesji na sesję ustawa o pisowni nazwisk zostanie kiedykolwiek przyjęta rozmawiali Katarzyna Kuckiewicz, działaczka społeczna i dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Reset z Polską? Będzie gorzej niż dotychczas

Reset z Polską? Będzie gorzej niż dotychczas

Trzeba mieć nadzieję, że trzecia strona nie wykorzysta naszej głupoty – skomentował Rimvydas Valatka decyzję Sejmu Litwy o celach strategicznych poselskiej dyplomacji, wśród których nie znalazło się miejsca dla Polski. Andrzej Pukszto dodał, że litewska polityka zagraniczna przypomina „poruszanie się w ciemnym pokoju”.