Andrzej Pukszto

Na Litwie łagodnieje ocena postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

Na Litwie łagodnieje ocena postaci marszałka Józefa Piłsudskiego

Ocena postaci Józefa Piłsudskiego, przez wiele lat na Litwie stereotypowo kojarzona z wszelkim złem i zagrożeniem dla litewskości, ostatnio łagodnieje. Piłsudski zaczyna być postrzegany nie tylko przez pryzmat zajęcia Wilna, ale też przez fakt wstrzymania inwazji bolszewickiej.

Czy na Litwie możliwy jest Most-Híd? Dyskusja u socjaldemokratów

Czy na Litwie możliwy jest Most-Híd? Dyskusja u socjaldemokratów

Socjaldemokracja powinna mieć własną politykę względem mniejszości narodowych, ale na razie na Litwie taki twór jak  Most-Híd jest nie możliwy – twierdzili politolodzy podczas dyskusji zorganizowanej przez socjaldemokratów rejonu wileńskiego. Prelegentami dyskusji pt. „Socjaldemokracja na Litwie. Potrzeba lewicowej polityki” byli politolodzy Andrzej Pukszto oraz Liutauras Gudžinskas.

Pukszto: Stanowisko Polski ws. Ostrowca to ważny sygnał dla Litwy

Pukszto: Stanowisko Polski ws. Ostrowca to ważny sygnał dla Litwy

Oświadczenie przedstawiciela rządu w Warszawie, że Polska nie będzie kupowała energii elektrycznej z elektrowni atomowej w Ostrowcu, należy potraktować jako ważny sygnał dla Litwy, uważa politolog Andrzej Pukszto, kierownika Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie.