Andrzej Pukszto

Dyskusja w PKD:  Naród polityczny nie jest tożsamy z narodem etnicznym

Dyskusja w PKD: Naród polityczny nie jest tożsamy z narodem etnicznym

„Socjaldemokraci zaproponowali projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. Dzisiaj zabiorą głos zarówno politycy, jak i naukowcy” – dyskusję zorganizowaną przez Fundusz Otwartej Litwy i Polski Klub Dyskusyjny pt. ,,Jaka ustawa o mniejszościach narodowych jest potrzebna na Litwie” rozpoczął Andrzej Pukszto, która odbyła się we środę (7 marca).

Pukszto: Rola Solidarności w odrodzeniu narodowym na Litwie była ogromna

Pukszto: Rola Solidarności w odrodzeniu narodowym na Litwie była ogromna

„Rola Solidarności, wpływ wszystkich przemian i inicjatyw, które miały miejsce w Polsce, na odrodzenie narodowe na Litwie, była przeogromna. Jednocześnie należy pamiętać, że Litwini nawet w latach 1987-1988 działali w warunkach nieporównywalnie trudniejszych niż w Polsce” – mówi w wywiadzie dla Polskiego Radia dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. 23 sierpnia, w rocznicę podpisania Paktu Ribbentrop-Mołotow, Litwini obchodzili także rocznice związane z początkiem walki o niepodległość – pierwszego antysowieckiego mityngu pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Wilnie w 1987 roku oraz Szlaku Bałtyckiego w 1989 roku.

6 dzień tygodnia – 08.07.2017

6 dzień tygodnia – 08.07.2017

O tym, co wspólnego jest między wileńską Operacją „Ostra Brama” i wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa w Warszawie, czy przemówienie Trumpa na placu Krasińskich spełniło oczekiwania i co z niego wynika, czy przetrwa koalicja rządząca na Litwie i dlaczego wynik z państwowego egzaminu z języka litewskiego w szkołach polskich jest znacznie gorszy niż przed rokiem rozmawiali rozmawiali Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.