Aleksander Radczenko

Aleksander Radczenko: AWPL-ZchR jest zamieszana w skandale

Aleksander Radczenko: AWPL-ZchR jest zamieszana w skandale

„Wczoraj odbyło się spotkanie w Instytucie Myśli Polskiej z Waldemarem Tomaszewskim. Według mojej wiedzy szkoły w Wilnie, niektóre szkoły, lub wszystkie. Mam dane z kilku szkół, że dostały odgórny nakaz wystawienia po kilka osób na to spotkanie” – powiedział Aleksander Radczenko o spotkaniu z Tomaszewskim w DKP. Radczenko startuje w wyborach samorządowych na radnego w Wilnie z ramienia socjaldemokratów.

Radczenko: Socjaldemokraci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mniejszości

Radczenko: Socjaldemokraci wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mniejszości

W listopadzie ubiegłego roku Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LPSD), z inicjatywy radnego rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza, zorganizowała konsultacje społeczne w sprawie Ustawy o mniejszościach narodowych. Brałem w nich udział z ramienia Polskiego Klubu Dyskusyjnego. Minęły zaledwie 3 miesiące i oto 15 lutego frakcja LPSD zarejestrowała w Sejmie odpowiedni projekt. Jak na Litwę – wręcz zawrotna szybkość polityczna!

6 dzień tygodnia – 10.06.2017

6 dzień tygodnia – 10.06.2017

O tym, czy roczne orędzie prezydent Dalii Grybauskaitė było przykładem sprawnej publicystyki, czy rzeczywistym wskazaniem bolączek państwa, czy głowa państwa pojedzie na spotkanie z Donaldem Trumpem w Polsce w dniu Koronacji Króla Mendoga, na czym w przyszłości będą polegały stosunki pracy i jak zmienia się narracja historyczna Litwinów rozmawiali prof. Jarosław Wołkonowski, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku i Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga „Inna Wileńszczyzna jest możliwa”. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.