akredytacja

Akredytacja 2 szkół polskich: Większe możliwości edukacji w stolicy

Akredytacja 2 szkół polskich: Większe możliwości edukacji w stolicy

Dwie stołeczne szkoły nabyły prawo do starania się o status tzw. długiego gimnazjum: Szkoła Średnia im. Władysława Syrokomli – o profilu humanistycznym oraz Szkoła Średnia im. Joachima Lelewela – o programie kształcenia inżynieryjnego. Oba gimnazja uzyskały akredytację wraz z końcem 2016 r.

Absolwenci Piątki protestują przeciwko reorganizacji szkoły

Absolwenci Piątki protestują przeciwko reorganizacji szkoły

W niedzielę odbyło się tradycyjne spotkanie absowentów najstarszych promocji Piątki – pierwszej powojennej polskiej szkoły w Wilnie, obecnie Szkoły Średniej im. J. Lelewela. Tym razem spotkanie zdominowały nie wspomnienia z lat szkolnych, a rozmowy nad dzisiejszą sytuacją szkoły. Absolwenci przygotowali list, w którym protestują przeciwko decyzji rady miasta o niekompletowaniu w szkole klas 11-12. List zostanie wysłany do najwyższych władz Litwy i Polski.

Reorganizacja szkół: Świetlana przyszłość, czy kpina z uczniów?

Reorganizacja szkół: Świetlana przyszłość, czy kpina z uczniów?

AWPL oświadczyła, że żadnych ustępstw w kwestiach związanych z oświatą nie będzie, ponieważ „to jest kpina ‚z naszych dzieci”. Przedstawiciel Ministerstwa Oświaty i Nauki zapewnia, że wszystkie szkoły mają przed sobą świetlaną przyszłość i przetrwają w tej lub w innej formie.