94. rocznica

94. rocznica reformy walutowo-skarbowej w Polsce

94. rocznica reformy walutowo-skarbowej w Polsce

11 stycznia 1924 r. Sejm przyjął „Ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej”, nadającą premierowi Władysławowi Grabskiemu nadzwyczajne pełnomocnictwa i umożliwiającą mu przeprowadzenie reform, które uchroniły Polskę przed katastrofą gospodarczą i polityczną.