2019

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Karolis Dambrauskas

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Karolis Dambrauskas

3 marca br. odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Zapytaliśmy młodszego pracownika naukowego Karolisa Dambrasukasa z Instytutu Badań Etnicznych Litewskiego Centrum Badań Socjalnych. „ Mniejszości narodowe są widoczne w tej kampanii wyborczej, ponieważ problematyka jest znana. Mówiąc o Wilnie, to trudno byłoby ominąć te kwestie, bo spora część wilnian należy do mniejszości narodowych” – powiedział naukowiec. „ Litwini etniczni muszą być też zainteresowani w tym, aby problemy ich sąsiadów z mniejszości narodowych były rozwiązywane. Jestem przekonany, że te kwestie są ważne nie tylko dla mniejszości, ale też dla większości narodowej. I czymś bardzo ważnym, aby kandydaci na merów o tym mówili” – dodał Dambrauskas. Wywiad został przeprowadzony podczas dyskusji kandydatów na mera Wilna zorganizowanej przez Polski Klub Dyskusyjny.

Grybauskaitė odwiedzi Polskę na początku 2019 roku

Grybauskaitė odwiedzi Polskę na początku 2019 roku

W styczniu Dalia Grybauskaitė uda się z oficjalną wizytą do Polski. Dzisiaj prezydent Litwy weźmie udział w 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24), która odbędzie się w Katowicach w dniach 3-14 grudnia.