Szósty dzień tygodnia
Małgorzata Kozicz

6 dzień tygodnia: Czy rok pracy Sejmu przyniósł jakiekolwiek efekty?

O tym, czy w społeczeństwie litewskim - a także polskim na Litwie - wystarczająca jest świadomość dotycząca molestowania seksualnego, czy Sejm w ciągu roku swojej pracy potrafił dokonać jakichkolwiek zmian i jak na tle pracy całego parlamentu wygląda frakcja AWPL-ZChR oraz czy przekładana z sesji na sesję ustawa o pisowni nazwisk zostanie kiedykolwiek przyjęta rozmawiali Katarzyna Kuckiewicz, działaczka społeczna i dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!