Szósty dzień tygodnia
zw.lt

6 dzień tygodnia – 13.05.2017

O tym, czy socjaldemokraci wprowadzą parytety dla mniejszości narodowych na listach wyborczych, czy Sejm odnajdzie wreszcie wolę polityczną do przyjęcia Ustawy o pisowni nazwisk i czy Żołnierze Wyklęci mogą zamienić żołnierzy rzadzieckich rozmawiali Robert Duchniewicz, radny rejonu wileńskiego i przewodniczący oddziału Partii Socjaldemokratycznej w tym rejonie, Aleksander Radczenko, prawnik, autor bloga Inna Wileńszczyzna jest możliwa oraz Władysław Wojnicz, przedstawiciel Polaków w Radzie Wspólnot Narodowych Litwy. Program prowadziła Małgorzata Kozicz.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!