Świat
PAP

Unia uszczelnia granice

UE będzie wymagać zezwoleń na wjazd od obywateli państw trzecich, którzy teraz nie potrzebują wiz; informacje z wniosków dotyczących podróży będą porównywane z bazami Interpolu - to niektóre ze zmian w prawie zaakceptowanych w środę przez unijnych ambasadorów.

 Po wejściu w życie nowe prawo doprowadzi do realnych zmian najpierw na lotniskach i w portach morskich, a następnie na granicach lądowych. Regulacje sprawią, że przed wejściem pasażerów na pokład przewoźnicy lotniczy i morscy będą musieli sprawdzić, czy obywatele państw trzecich posiadają ważne zezwolenie na wjazd na terytorium UE.

 Propozycja w tej sprawie była konsekwencją pogarszającej się sytuacji bezpieczeństwa w Europie, a zwłaszcza fali zamachów terrorystycznych, a także fali migracyjnej.

Po zatwierdzeniu porozumienia przez ambasadorów państw członkowskich musi ono jeszcze zostać przegłosowane w Parlamencie Europejskim i - już formalnie – zatwierdzone przez Radę UE.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Radar Wileński – Poinformuj nas!